Sfaturi de ambalare

        RomNet Mesager SRL-D acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate  şi etichetate corespunzător şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea, în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare cât şi numărul de telefon al destinatarului/persoană de contact, în cazul persoanelor juridice).

Pentru a fi acceptate în reţeaua RomNet Mesager, expedierile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de ambalare:

   • trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact, fără crăpături sau rupturi, care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mânuit;
   • ambalajul şi modul de sigilare al expedierii trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât conţinutul expedierii să nu poată fi deteriorat prin presiune sau prin manipulări succesive sau să se amestece cu conţnutul altor expedieri, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără o acţiune vizibilă în momentul livrării la destinatar;
   • agrafele metalice care servesc la închiderea expedierilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului;
   • trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător, utilizând materiale antişoc (polistiren, folie protectoare cu bule) şi să aibă aplicată inscripţia „fragil”;

                          Etichetele „fragil” sunt doar informative. Acestea nu protejează conţinutul expedierii.

   • ambalajele exterioare trebuie să fie dintr-un material rigid şi rezistent la rupere;
   • alegeţi cutii din carton ondulat cu învelişul extern de bună calitate;
   • folosiţi întotdeauna materiale de înaltă calitate pentru ambalare;
   • folosiţi materiale de umplere pentru a împiedica conţinutul pachetelor să se mişte;
   • folosiţi bandă adezivă rezistentă;
   • conţinutul pachetului trebuie bine izolat din toate părţile;
   • lichidele trebuie sa fie depozitate în recipiente etanşe;
   • ambalaţi în mod corespunzător cadourile. Este posibil ca multe din bunurile vândute în ambalaje atractive sî nu fie potrivite pentru expediere;
   • ambalaţi obiectele mici în plicuri;
   • fixaţi bine materialul de protecţie astfel încât să nu fie îndepărtat accidental pe perioada transportului;
   • îndepărtaţi de pe ambalaj orice urme ale altor etichete vechi sau coduri de bare;
   • când refolosiţi o cutie asiguraţi-vă că este în bune condiţii şi nu este uzată. Cutiile care nu sunt încărcate suficient se pot deforma, iar cele prea încărcate se pot desface;
   • ambalajul trebuie să aibă suficientă suprafaţă plană pentru a permite aplicarea documentuli de transport sau a etichetei care conţine date de identificare ale expedierii;
   • verificaţi specificaţia de greutate a ambalajului şi să nu depăşiţi această limită

Sfaturi de ambalare ale diverselor expedieri fragile

Produse electrocasnice

 •  ambalaj (cutie) de carton
 • ambalaj special (cadru lemn) pus la dispoziţie de către fabricant

Echipament electronic/componente electronice

 • ambalaj de carton, umplut cu polistiren sau alt material protector
 • ambalaj special pus la dispoziţie de către fabricant

Dischete/CD-uri/consumabile/tonere

 • ambalaj de carton sau de plastic
 • ambalaj special pus la dispoziţie de către fabricant