Purchase level of quality essay aid from the capable tutorial provider. Allow an expert author do your papers from nothing now essay paper .

RomNet Mesager SRL-D cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.curierexpress.ro, clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.curierexpress.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă sau sisteme desktop. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora expuse în acest vă rugăm să nu utilizați site-ul www.curierexpress.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, RomNet Mesager SRL-D administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor RomNet Mesager SRL-D sub brand-ul: CurierExpress.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 

 1. Scopurile colectării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

RomNet Mesager SRL-D colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.curierexpress.ro
 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.curierexpress.ro, administrarea conturilor clienților, studii de piață, statistică.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor RomNet Mesager, desfăsurarea campaniilor promoționale, de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii.
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

 1. Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume şi prenume
 • Adresă (domiciliu/reşedinţa)
 • E-mail
 • Data şi locul naşterii
 • Informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP
 • Adrese de livrare

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca societatea noastră să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea noastră de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 

 1. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, RomNet Mesager SRL-D poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai RomNet Mesager (cum este cazul companiilor cu care societatea noastră se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă RomNet Mesager în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de compania noastră nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite de RomNet Mesager.

 

 1. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin accesarea formularului de contact la adresa www.curierexpress.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă poştală: str. Gheorghe Doja 88, Office G, Ploieşti.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către societatea noastră prin accesarea formularului de contact la adresa www.curierexpress.ro/contact sau la adresa str. Gheorghe Doja 88, Office G, Ploieşti  a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată spre verificare de către managementul companiei; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 

 1. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. De asemenea, RomNet Mesager SRL-D poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată,.

Stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza în scop probatoriu și de arhivare, sau  pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, RomNet Mesager SRL-D nu își asumă nicio responsabilitate.

Niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

 

When you’ve got to put in writing some report on your perfect researching with higher education, only just model „essay author and then all of your trouble will definitely resolved through some of our essay creating assistance papers for sale .

If you’re searching for authority site to get an essay from then you really are in a very proper destination. for authority web-site to buy an essay from you then are inside of a appropriate destination, . We create top quality essays on-line and produce them promptly buy research papers .